Traumacoaching

Als een voor jou ingrijpende gebeurtenis nog steeds

invloed op je heeft…

WAT IS TRAUMA?

Iedereen maakt in zijn leven gebeurtenissen mee die ingrijpend kunnen zijn. Deze gebeurtenissen kunnen op lange termijn klachten met zich meebrengen als slecht slapen, meer prikkelbaar, herbelevingen, vermijdingsreacties, meer neiging naar drank en drugs.

We spreken van een enkelvoudig trauma als iemand in het dagelijks leven last heeft van psychische problemen die samenhangen met een nare ervaring zoals een ongeluk, een brand, een aanranding, pesterijen of iets anders vervelends. Als er sprake is van meerdere nare ervaringen gedurende een langere tijd dan spreken we van een meervoudig trauma wat staat voor langdurig zich herhalende nare gebeurtenissen.

WERKWIJZE TRAUMABEGELEIDING

Trauma werkt door in het lichaam en geest en heeft aandacht nodig om te kunnen helen.

Dit helen kan o.a. door:

  • adem- en lichaamswerk
  • regressie en innerlijk kindwerk
  • systemisch werk en traumaopstellingen
  • natuurcoaching en verwerkingsrituelen

ADEM- EN LICHAAMSWERK BIJ TRAUMAVERWERKING

Door middel van ademcoaching word je bewust van jouw adempatroon en kun je door het gebruik van speciale ademtechnieken emotionele blokkades, onverwerkte trauma’s en chronische spierspanningen oplossen. Ademcoaching werkt sterk transformerend en geeft vaak antwoord op fundamentele levensvragen.

BEWUSTE ADEMHALING IS DE MANIER OM LICHAAM EN GEEST TE VERBINDEN

Bij lichaamsgerichte vormen van coaching richt ik me op het verbinden van het hoofd met het hart en het doorstromen en deblokkeren van energie in het lichaam. Daardoor ontstaat er nieuwe (innerlijke) kracht, vitaliteit, spontaniteit en lichaamsbewustzijn. Bij lichaamsgerichte coaching leer je dat de sleutel tot verandering en transformatie zit in de combinatie van authentiek voelen en denken. Cognitie op zichzelf is vaak onvoldoende als er zich op een diepere laag belemmerende gevoelens bevinden. Lichaamsgerichte coaching gaat uit van de wijsheid van het lichaam. Wanneer je weer contact krijgt met zijn jouw lichaamswijsheid en daarnaar leert luisteren, ontstaat er een nieuw innerlijk kompas voor het leven en meer levensenergie.
Tevens is lichaamswerk belangrijk om te ‘gronden’ en in het hier-en-nu te zijn.

WAT HERHAALD WORDT, MOET HER-INNERD WORDEN

REGRESSIE EN INNERLIJK KIND WERK
De trauma’s die we meemaken vinden vaak hun oorsprong in het verleden. Door regressiewerk ga je terug naar de oorsprong omdat daar heling te vinden is. Waarom regressie? Wanneer een opgelopen wond niet geheeld is, blijft dat in het leven telkens terug komen.

ALS JE JE EIGEN STENEN NIET OPRUIMT, STRUIKELT JE KIND EROVER

SYSTEMISCH WERK
Bij intense trauma’s wordt de psyche vaak in verschillende delen opgesplitst, zoals een getraumatiseerd deel, een overlevingsdeel en een gezond deel. Door  traumaopstellingen worden de opgesplitste delen van de coachee opgesteld. Daardoor ontstaan er belangrijke inzichten en kunnen de opgesplitste delen weer met elkaar worden geïntegreerd.

NATUURCOACHING EN VERWERKINGSRITUELEN
Bij het helen van trauma is, naast de bovengenoemde vormen, natuurcoaching bij uitstek geschikt omdat de grote variëteit van de natuur geschikt is om symbool te staan voor de mentale of emotionele processen. Verwerkingsrituelen kunnen mede helpen om de verlieservaring te integreren in jouw levensverhaal en identiteit.

Contactformulier

Contact

Janet Bakker
telefoon: 06-53721485
mail: info@jaba-abc.nl

Bedrijfsgegevens
KVK: 7817850
SKJ: 100000256
NOBCO: 32689
AGB-code: 94110381/94066714
Rekeningnummer: NL75RABO0355385074
BTWnummer: NL003298424B40